Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Wezwanie Do Dzielenia Się

 

Maitreja - Nauczyciel Świata żyje wśród nas!

 

 Wyznawcy wszystkich religii świata oczekują Go od wieków. Chrześcijanie znają Go jako Chrystusa i liczą na Jego rychły powrót. Żydzi czekają na Mesjasza, hindusi na powrót Kriszny, buddyści na Budde Maitreję, a muzułmanie mają nadzieję na powrót Imama Mahdi. Imiona są różne, wielu ludzi wierzy jednak, że chodzi tu o jedną i tę samą osobe: Nauczyciela Ludzkości Maitreję.                            
Maitreja woli, żeby uważano Go za nauczyciela, ponieważ nie wrócił na Ziemię jako przywódca religijny, czy też aby tworzyć nową religię, lecz jako nauczyciel i przewodnik wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność wyznaniową. W tym wielkim kryzysie politycznym, gospodarczym i społecznym, w jakim się obecnie znajdujemy, Maitreja będzie inspirował ludzkość do zrozumienia, że stanowi jedna światową rodzinę, oraz do budowania cywilizacji opartej na dzieleniu się, sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz ogólnoświatowej współpracy. Wezwie On do zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz milionów ludzi, którzy każdego roku umierają z głodu - w świecie dobrobytu.

Intencją Maitrei jest doprowadzenie do podstawowych zmian w hierarchii piorytetów społecznych, tak aby właściwe wyzywienie, warunki mieszkaniowe, ubranie, wykształcenie i opieka medyczna stały się uniwersalnymi prawami człowieka.

Dzięki inspiracji Maitrei ludzkość sama dokona koniecznych zmian i stworzy zdrowszy i sprawiedliwszy świat.

Specjalne oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń, listopad 2015
ogłoszone przez Mistrza – poprzez Benjamina Creme, 14 listopada 2015

Ostatnie wydarzenia dla mieszkańców Francji były bardzo bolesne, jednak otworzyły drogę Maitreyi do szybszego działania niż było by ono w innym wypadku. Choć tragiczne dla wielu to jednak uwolniły one Jego Ręce. Pamiętajcie o tym i bądźcie gotowi na jego przybycie.

Benjamin Creme odpowiada na pytania odnośnie ostatnich wydarzeń w Paryżu

P: Czy uważasz że tragiczne wydarzenia w Paryżu opóźniły czy przyspieszyły oficjalne pojawienie się Maitrei?

Odp: Choć ciężkie dla wielu, których dotyczyła ta tragedia to otworzyły one drzwi dla Maitreyi, które w innym wypadku pozostały by zamknięte na dłużej.

P: Który czynnik w Paryskich atakach „otworzył drzwi dla Maitrei”?

Odp: Wołanie ludzkości w odpowiedzi na wiele problemów na świecie jest jednym czynnikiem; kolejny jest taki iż wystarczająco ludzi na całym świecie odpowiada na wydarzenia w Paryżu wybierając miłość, jedność i tolerancje. Wielkość tej tragedii połączyła wielu ludzi w sposób, który nie był wcześniej tak oczywisty. To pokazało iż ludzkość jest bliższa idei jedności niż mogło nam się wydawać. Pokazali oni, że są gotowi na zmianę w dobrym kierunku.

P: Czy Mistrzowie mogli zapobiec wydarzeniom w Paryżu?

Odp: Wiele osób z grup, które współpracują ze mną i prawdopodobnie ludzie w każdym miejscu, myślą iż Maitreja nie powinien do tego dopuścić. Maitreja oczywiście zna Prawo. On wie jak bardzo może interweniować w zgodzie z naszą wolną wolą.

 

...Moim zadaniem będzie pokazać wam, jak żyć razem w pokoju, jak bracia.

Jest to prostsze niż sobie wyobrażacie, Przyjaciele

Bo wymaga tylko akceptacji dzielenia się z innymi.

Dzielenie się jest rzeczywiście cechą boską.

Leży ono u podstaw wszelkiego postępu człowieka.

Dzieki niemu, Moi bracia i siostry, możecie nawiązać prawidłowe stosunki z Bogiem,

A to, Przyjaciele, stanowi podstawę waszego życia.

Gdy dzielicie się, rozpoznajecie Boga w waszym bracie.

Jest to prawda prosta, ale dotychczas trudna do przyjęcia dla człowieka.  

Przyszedł czas, aby dać świadectwo tej prawdzie...

Nauczyciel Świata Maitreja

 

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org