Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Nowy Świat
Powrót Hierarchii
Służebnicy Świata
Filozofia Ezoterycz.
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Duchowa Hierarchia

 

Mistrzowie, tworzący Hierarchię Duchową, są strażnikami bożego Planu na naszej planecie. Pracują w ukryciu poprzez swoich uczniów we wszystkich sferach ludzkiego działania, inspirując w ten sposób największe osiągnięcia człowieka w historii ludzkości. Mistrzowie prowadzą i uczą, ale to ludzkość sama, odpowiadając z własnej nieprzymuszonej woli, tworzy nowe cywilizacje.

Główną rolą Hierarchii jest rozwijanie samoświadomości we wszystkich istotach i świadomości w niższych królestwach przyrody. Bycie wzorem dla ludzkości i przekazywanie woli logosu planetarnego. Mistrzowie przygotowują swych uczniów do wtajemniczenia i zapewniają im dziedzinę, w której mają służyć. Chronią nas też od nadmiaru inwolucyjnych sił kosmicznych.

Przez cały czas przekazują światu różnorodne energie. Są strażnikami tych energii. Przez naukowe ich zastosowanie powodują zmiany w ewolucji świata. Reagujemy na nie dobrze lub żle, a nasze cywilizacje i nasze życie są pod każdym względem wynikiem tej reakcji. Energie te czynią nas tym, czym jesteśmy. Kreują nowy świat, kształtują epokę Wodnika. Obecnie pojmujemy je intuicyjnie. Nasze reakcje wskazują na to, że znajdujemy się na drodze ku strukturom nowej cywilizacji, która ukaże nadchodzaca epoka i którą właśnie budujemy.

Zawsze gdy ludzkość zbliża się do wielkiego przełomu, Duchowa Hierarchia wysyła nauczyciela, aby wskazał jej drogę. Kriszna, Budda i Maitreja to tylko jedni z wielu wielkich duchowych wysłanników. Obecnie, w tych ciężkich czasach, po raz pierwszy od niezliczonych tysiącleci mistrzowie powracają na Ziemię wraz z "mistrzem wszystkich mistrzów", głową Duchowej Hierarchii, Maitreją. Odpowiedzią ludzkości na te niezwykłej miary pomoc będzie stworzenie nowej cywilizacji.

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org