Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Nowy Świat
Powrót Hierarchii
Służebnicy Świata
Filozofia Ezoterycz.
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Filozofia Ezoteryczna

Krotki przeglad - slowo "duchowy", zwykle kojarzone z religią albo praktykami religijnymi, posiada właściwie o wiele szersze znaczenie. Każde działanie, które popycha człowieka do jakiejś formy rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intuicyjnego i społecznego, jeśli oznacza postęp w stosunku do jego stanu obecnego, jest w istocie z natury rzeczy duchowy. Zgodnie z tą definicją każde słowo, myśl i czyn są potencjalnie duchowe i mają zdolność poprawy kondycji ludzkiej. Od starodawnych czasów istnieje zbiór nauk duchowych znanych jako Odwieczna Mądrość lub "filozofia ezoteryczna", przekazywany z pokolenia na pokolenie, najczęściej ustnie, od nauczyciela do ucznia. Był on żródłem sztuk pięknych i nauk niezliczonych cywilizacji. Jest to zarazem wspólna podstawa wszystkich religii na świecie.

W okresach przełomowych nauki te udostępnia się w sposób bardziej otwarty większemu kregowi ludzi. W ciągu ostatnich stu lat nauki Odwiecznej Mądrości były przekazywane przez takie postacie, jak Helena Bławacka, założycielka Towarzystwa Teozoficznego, a nastepnie Alicja A. Bailey i Helena Roerich. W roku 1948 w książce Alicji A. Bailey Powrot Chrystusa zapowiedziane zostało jego rychłe przyjście.

Wszechświat energetyczny

Koncepcja, że wszystko jest energią wibrującą w różnych częstotliwościach, jest coraz powszechniej akceptowana i zmienia stosunek wielu ludzi do życia. Naukowcy mogą dzisiaj udowodnić, że materia i energia to tylko różne stany jednej rzeczywistości.

Ezoteryka, łącząc filozofie Wschodu i Zachodu, jest nauka o rozwoju ewolucyjnym, pojmowanym jako proces zachodzący na poziomie energii i świadomości. Przedstawia w sposób systematyczny i obszernie energetyczną budowę Wszechświata i rolę, jaką odgrywa w nim człowiek. Jest też sztuką rozumienia i posługiwania się energiami pochodzącymi z najwyższych żródeł.

Ezoteryka wychodzi z założenia, że Bóg jest sumą wszystkich praw oraz energii rządzonych tymi prawami, tworzących całość przejawionego i nieprzejawionego Wszechświata - wszystkiego, co widzimy i czego nie jestesmy zdolni postrzec.

Człowiek natomiast jest iskrą Bożą, duchem wyrażającym się poprzez duszę i osobowość, która składa się z ciała mentalnego, emocjonalnego i fizycznego. Każdy z nas jest z istoty boski, większość jednak rozpoznaje i przejawia tę boskość w stopniu bardzo ograniczonym.

Prawo reinkarnacji

Procesem, poprzez który stopniowo przejawiamy boskość, jest reinkarnacja. Jak dzieci, które od przedszkola zaczynając, wchodzą w system szkolny, zaczynaliśmy również i my od elementarnego poziomu ludzkiego rozwoju, nie znając wcale naszego prawdziwego duchowego dziedzictwa. Poprzez doświadczenia niezliczonych żywotów w wielu krajach, w odmiennych warunkach kulturowych i religijnych, w ciałach męskich i kobiecych - uczymy się wielu nowych lekcji dzięki powodzeniom i porażkom. I tak poruszamy się naprzód w ewolucyjnej podróży, która prowadzi nas z powrotem do Źrodła. I to, co w każdym życiu osiągneliśmy, przenosimy do następnego życia.

"Metodą" w tym systemie edukacyjnym jest prawo przyczyny i skutku, czyli według nauk Wschodu, karma, w Biblii opisana slowami:"Co posiejesz, to zbierzesz". Nowoczesna fizyka ujmuje prawo przyczyny i skutku w następujacy sposób: "Każde działanie wywołuje równorzędne przeciwdziałanie". Każda myśl i każde działanie jest przyczyną, zawierającą w sobie nieuniknione skutki - dobre lub złe. Rozumiejąc i działając zgodnie z tym nieosobowym prawem przyczyny i skutku, uczymy się dokonywania lepszych wyborów i stopniowo przejmujemy władzę nad naszym losem.

W tym postępujacym samorozwoju przechodzi się przez progi wielkiego poszerzenia świadomości, znanymi jako wtajemniczenia, które umożliwiają coraz głębsze, szersze poznanie prawdziwej natury rzeczywistości. Przedstawia je symbolicznie życie Jezusa jako:

1. narodziny (1 wtajemniczenie)

2. chrzest (2 wtajemniczenie )

3. przemienienie (3 wtajemniczenie)

4. ukrzyżowanie (4 wtajemniczenie)

5. zmartwychwstanie (5 wtajemniczenie)

Człowiek, który uzyskał pięte wtajemniczenie (zmartwychwstanie), zwany jest mistrzem. Oznacza to, że przeszedł on przez wszystkie doświadczenia, jakie mogło mu zaoferowac życie na tej planecie i w ten sposób zdobył całkowite panowanie nad soba. Nie musi się już inkarnować, może jednak powrócić dobrowolnie, aby służyc ludzkości i wypelnić Plan Boży.

Duchowa Hierarchia

Mistrzowie, tworzący Hierarchię Duchowa, są strażnikami bożego Planu na naszej planecie. Pracują w ukryciu poprzez swoich uczniów we wszystkich sferach ludzkiego działania, inspirując w ten sposób największe osiągnięcia człowieka w historii ludzkości. Mistrzowie prowadzą i uczą, ale to ludzkość sama, odpowiadając z własnej nieprzymuszonej woli, tworzy nowe cywilizacje.

Zawsze gdy ludzkość zbliża się do wielkich przełmów, Duchowa Hierarchia wysyła nauczyciela, aby wskazał jej drogę. Kriszna, Budda i Chrystus to tylko jedni z wielu wielkich duchowych wysłanników. Obecnie, w tych ciężkich czasach, po raz pierwszy od niezliczonych tysiącleci mistrzowie powracają na Ziemię wraz z "mistrzem wszystkich mistrzów", głową Duchowej Hierarchii , Maitreją. Odpowiedzią ludzkości na te niezwykłej miary pomoc będzie stworzenie nowej cywilizacji.

Antychryst

Wedlug nauk Odwiecznej Mądrości antychryst nie jest żadną osobą żyjącś w określonym czasie, lecz energią, która wyzwala się przed nadejściem Chrystusa. Zostaje ona uwolniona po to, aby przygotować drogę twórczym siłom Chrystusowym poprzez zniszczenie starych, skamieniałych struktur hamujących społeczeństwa w dalszym rozwoju. Chociaż antychryst jest energią, istotnie manifestuje się poprzez jednostki. Zdarzało się to w różnych okresach historycznych, zwłaszcza wyraźnie poprzez cesarza Nerona w czasach rzymskich, a w niedawnym okresie poprzez Hitlera i niektórych z jego bliskich współpracowników. Wraz z porażka państw faszystowskich w drugiej wojnie światowej, działanie energii antychrysta w obecnej epoce zakończylo się. Nie przejawi się ona ponownie przez ponad 3000 lat.

Jest coś takiego jak antychryst, ale panuje wielkie nieporozumienie wokół tego, czym on jest. Zasadniczo antychryst jest pierwszym aspektem Boga, aspektem Woli, w jego formie destrukcyjnej. Jest tym, co burzy i niszczy stare, aby przygotować nowe formy dla napływającej energii, energii budującej, tak żeby aspekt Chrystusa mógł się objawić. To właśnie dzieje się teraz. Ta siła anty-Chrystusowa zwyciężyła w czasie wojny od 1914 do 1945 roku (z punktu widzenia Hierarchii była to jedna wojna). Wojna ta zstąpiła na plan fizyczny z planów astralnych, gdzie trwała od czasów Atlantydy jako wojna między siłami światlości i siłami ciemności, między siłami ewolucji i inwolucji, między Hierarchią a materialistycznymi siłami tej planety. Wojna między nimi spowodowała, że Hierarchia, która przedtem działała w świecie jawnie, otwarcie, jako kapłani-królowie i istoty bogom podobne, które dały ludziom cywilizację Atlantydy, zaczeła działać z ukrycia, ezoterycznie i tylko z wyższych planów mentalnych. Dzięki klęsce sił Osi w wojnie 1939-45 zostaly pokonane siły zła na tej planecie, (które jest złem całej ludzkości, a nie tylko złem sił Osi). Niektórzy przywódcy hitlerowskich Niemiec, Japonii i w o wiele mniejszym stopniu Włoch, skupiali w sobie energię, którą nazywamy antychrystem, ale jest to energia, a nie istota, nie jednostka. Przygotowuje ona droge. Jest to destrukcyjna siła samego Boga, która przygotowuje drogę dla Chrystusa. Gdy siła inwolucyjna przepływa na łuk ewolucyjny (na którym jesteśmy), jawi się nam jako zło. Ma ona swoją rolę w podtrzymywaniu materialnego aspektu planety, ale zbyt wybujały materializm nie pozwala ludzkości postępowac na scieżce ewolucji.

Siły zła na tej planecie zostały pokonane, nie zniszczone, ale pokonane. W Wielkiej Inwokacji znajduje się wers, który mówi: ,,Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło''. Odnosi się to do energii, których zadaniem jest odcięcie, ograniczenie działania sił zła do ich własnej domeny - do podtrzymywania aspektu materialnego, poprzez wyprowadzenie ludzkości ze sfery jej wpływów i podniesienie jej na poziom, na którym może ona uduchowić materię, i o to właśnie nam chodzi.

Ksiazki filozofii ezoterycznej

Helena P.Blawacka: Doktryna Tajemna, Isis Odsłonięta, Głos Ciszy

Alice A. Bailey: Seria 19 ksiazek, dyktowanych jej przez Mistrza Mądrości Djwhal Khul'a

Helena Roerich: Seria książek o Agni Yodze

Benjamin Creme: Misja Maitrei, (tom I, II, III,), Nauki Odwiecznej Mądrości, Maitreja Chrystus i Mistrzowie Mądrości

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org