Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Pokój na świecie... tylko przez dzielenie się

Zbliżamy się do momentu, w którym staniemy się świadkami głęboko sięgajacych przeobrażen wszystkich naszych struktur i instytucji w polityce i gospodarce, religii i społeczeństwie, w nauce, wychowaniu i kulturze. Przemiany te rozpoczną się gdy ludzkość krok po kroku pojmie swoją istotna jedność i podejmie środki wymagane do jej praktycznej realizacji. Naszym pierwszoplanowym zadaniem jest ratowanie milionów ludzi umierających dziś z głodu w krajach Trzeciego Świata. By zmienić ich beznadziejne położenie konieczny jest plan natychmiastowej pomocy. Nie powinno się przy tym szczędzic żadnych wysilków.

W obecnej chwili nie ma na świecie nic pilniejszego. W obliczu tych elementarnych ludzkich potrzeb wszystko inne musi zejść na dalszy plan. Rozwiązanie leży w podziale dóbr światowych, których ilość jest wystarczająca dla wszystkich. Byłby to pierwszy istotny krok na drodze ku ukształtowaniu prawidłowych stosunków międzyludzkich.

Chrystus wskaże nam drogę i zainspiruje ludzkość do działania w tym kierunku. Jego wezwanie do dzielenia się i sprawiedliwości jako jedynego sposobu osiagnięcia pokoju (a tym samym ratunku dla rasy i całego świata) jest w zasadzie apelem o stworzenie prawidłowych stosunków miedzyludzkich przy rezygnacji z negatywnych ich form, rządzących dzisiejszym światem jak: rywalizacja i zachłanność w osobistych, narodowych i międzynarodowych układach, poteżnej jak nigdy dotąd w naszym świecie nienawiści i gwałtu, separatyzmu i ekskluzywności, fanatycznego trzymania się własnych idealów oraz wszelkich rozczarowań i nieufności, które doprowadziły nas na skraj samozniszczenia.

Bez dzielenia się nie ma sprawiedliwości

Bez sprawiedliwości nie ma pokoju

Bez pokoju nie ma przyszłości

W latach 1977 - 1982 Maitreja przekazywał telepatycznie niektóre ze swoich przesłań Benjaminowi Creme'owi podczas jego odczytów w Londynie. Podstawowym tematem przesłań Maitrei jest konieczność położenia kresu cierpieniom milionów głodujących i umierających z głodu ludzi na Ziemi, w świecie, który ma nadprodukcję żywności. Ta niesprawiedliwość jest jednym z głównych powodów powrotu Maitrei w obecnym czasie. Maitreja pyta:

"Jak możecie być dzisiaj zadowoleni ze swojego życia,

Podczas gdy miliony ludzi umierają z głodu i w brudzie;

W świecie, gdzie bogaci popisują się przed oczami biednych swoim dobrobytem,

Gdzie każdy jest wrogiem swojego sąsiada, gdzie nikt nie ufa swemu bratu?

Jak długo chcecie jeszcze tak żyć, moi przyjaciele?

Jak długo chcecie podtrzymywać te hańbiące warunki?"

 Od 1979 roku, czasu tego przesłania, wstrząsały nami straszliwe klęski głodu w Etiopii i Somali oraz nadal przeraża nas ustawiczna nedza w innych krajach. Powoli zaczynamy uświadamiać sobie, że głód nie tylko nie jest konieczny, ale też niemoralny, ponieważ jego powodem nie jest brak żywności, lecz niesprawiedliwość społeczna, polityczna i ekonomiczna, która doprowadza do nedzy. Na całym świecie najbiedniejsi cierpią z głodu, tak w krajach uprzemyslowionych, jak i rozwijających się, a instytucje krajowe i międzynarodowe działają w ten sposób, że nędzy nie tylko nie ubywa, lecz przeciwnie, przybywa. Tak rośnie przepaść między bogatymi a biednymi. Obecnie ten stan jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie.

Jedną z postaw, które ten stan utrzymują, jest samozadowolenie. Maitreja widzi w samozadowoleniu korzenie całego zła na Ziemi.

"Tak jednostki, jak i instytucje oddalają się z jego powodu od realiów życia". To ono powstrzymuje nas od znalezienia efektywnych rozwiązań dzisiejszych problemów. "Samozadowolenie prowadzi w ostateczności do samozagłady i może doprowadzić do upadku całych społeczeństw".

Maitreja podkreśla dobitnie, że jeśli tylko zechcemy, możemy sami zmienić ten stan rzeczy i zlikwidować głód oraz ogromną liczbę innych zagrożeń, spowodowanych przez człowieka:

Problemy ludzkości są realne, ale do rozwiązania. Rozwiązanie ich leży w waszym zasięgu. Przyjmijcie potrzeby bliżnich jako miarę swego działania a rozwiążecie problemy tego świata. Innej drogi nie ma."

 

Jeżeli pójdziemy za jego radą i wprowadzimy zasadę dzielenia się, to ludzie i narody znowu zaczną darzyć się zaufaniem. Wraz z zaufaniem pojawi się sprawiedliwość, a kiedy nastanie sprawiedliwość dla wszystkich, osiagniemy rzeczywisty i trwały pokój na Ziemi.

 Chrystus wzywa do przyjęcia zasady dzielenia się w formie nowego podziału zasobów tego świata: żywności, bogactw naturalnych, energii i nowości technicznych


 

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org