Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Nowy Świat
Powrót Hierarchii
Służebnicy Świata
Filozofia Ezoterycz.
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Powtórne pojawienie się Hierarchii

 

W chwili obecnej, kiedy świta era Wodnika, Mistrzowie Hierarchii (po raz pierwszy od niezliczonych tysięcy lat) gotowi są wrócić do współczesnego świata, aby rozpocząć nową epokę Syntezy i Braterstwa. Pod wodzą ich wielkiego przywódcy, mistrza wszystkich mistrzów, Nauczyciela Świata, tego, który na Zachodzie znany jest jako Chrystus, ezoteryczna Hierarchia otwarcie wkroczy między nas i wprowadzi ludzkość w doświadczenie epoki Wodnika. Czekają, abyśmy z własnej wolnej woli podjeli niezbędne pierwsze kroki w kierunku jedności, współpracy i połączenia. Wtedy pojawią się z Chrystusem na czele, a ich obecność w świecie będzie uznanym faktem.

Mówiac o powtórnym pojawieniu się Hierarchii, mówi się też o wydarzeniu, które ma nastąpić za około trzydziestu lat. Nie jest to wydarzenie nagłe, nie zachodzi też bez poczynienia własciwych przygotowań. Faktycznie przygotowania do tego wydarzenia rozpoczeły się w 1425 roku, odkąd wszystkie działania Hierarchii wiązane były z tym bezprecedensowym i doniosłym wydarzeniem.

Oznacza to, że Planetarna Hierarchia Mistrzów przez wszystkie te tysiąclecia działająca na wyzszych planach mentalnych, osiągneła w swym własnym rozwoju ewolucyjny punkt, który wymaga powtornego doświadczenia życia na planie fizycznym, tym razem w formacji grupowej. Jest to podstawowa przyczyna, dla której mistrzowie zgodnie z Planem pojawią się ponownie w najbliższej przyszłości. Korzyści, wynikłe dla ludzkości dzięki ich przyjściu, nie są przypadkowe, ale drugorzędne. Hierarchia Mistrzów musi raz jeszcze, obecnie jako grupa, okazać symbolicznie swą zdolność do funkcjonowania na wszystkich Planach rownócześnie. Będzie to dla nich wypełnienie do końca ich ziemskiego doświadczenia, przygotowującego do rozpoczęcia którejś z siedmiu dróg wyższej ewolucji. Sa to:

   1.  Ścieżka Służby dla Ziemi

   2.  Ścieżka Pracy Magnetycznej

   3.  Ścieżka szkolenia dla logosow planetarnych

   4.  Ścieżka do Syriusza

   5.  Ścieżka Promienia

   6.  Ścieżka, na której jest logos

   7.  Ścieżka Synostwa Absolutnego


Jak dotąd nie możemy się jeszcze niczego dowiedzieć o tej wyższej drodze ewolucji, ale powyższe zestawienie ukazać może naszej wyobraźni zasięg ewolucyjnego rozwoju, jaki oczekuje człowieka.

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org