Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Nowy Świat
Powrót Hierarchii
Służebnicy Świata
Filozofia Ezoterycz.
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Nowa Grupa Służebników Świata

Aby przygotować drogę dla Chrystusa, sformowano na świecie nową grupę. Indywidualnie połączeni z Hierarchia członkowie tej grupy stanowią awangardę, za pośrednictwem której może on działać. Nie mają oni swej zewnetrznej organizacji, ale znaleźć ich można w każdym kraju bez wyjątku.

Wkrótce świat ujrzy meżczyzn i kobiety, ludzi obdarzonych talentem i zdolnościa wglądu, którzy noszą w sobie odpowiedzi na problemy dręczące dzisiejszy świat. Mają też na sercu dobro ogółu. Stoją w gotowości, by - gdy zostaną do tego wezwani - włączyć się w zadanie przebudowy struktury społecznej świata w bardziej duchowym kierunku. Tak będzie wkrótce. Mistrzowie będą szkolić ich do indywidualnych zadań i dostarczą potrzebnego bodźca energetycznego.

Imiona ich znane są niewielu ludziom, ale ich przyszły wpływ na sprawy świata będzie ogromny. Uruchomią oni przemiany, które przybierając na siłę przekształcą go.

Już teraz niektórzy mistrzowie robia ze swych ustroni wypady w świat na krótkie okresy aklimatyzacyjne. W ciagu 1976 roku w każdym z pięciu ważnych ośrodków duchowych czyli żródeł energii - w Nowym Jorku, Londynie, Genewie, Dardżylingu i Tokio - pojawił się Mistrz. Łączy on swych współpracowników w rożnorodne grupy; koordynuje i stymuluje dzialalność tych grup, a promieniowanie tych pięciu ośrodków oddziałuje na cały świat, zatacza coraz szersze kręgi, wszędzie przygotowując ludzi na obecność Chrystusa. Przez planete przetacza się wielka fala duchowego oczekiwania i na tej fali pojawi się Chrystus.

Z istniejących już grup, które działają we wszystkich dziedzinach: politycznej, religijnej, społecznej, naukowej, edukacyjnej i kulturalnej, sformowane zostanie jądro, grupa, która szkolona będzie bezpośrednio przez samego Mistrza. Z czasem czynniki rządowe zwracać się będą do tych ludzi o pomoc i radę, a ich siła wpływania na decyzje rządowe wzrośnie. W ten sposób mogą oni tworzyć w sposób bezpośredni podstawy nowego porządku świata. W ciągu następnego roku lub dwóch lat da się zauwazyć wzrost tej siły i skuteczności jej działania w świecie. Niektórym członkom grupy wewnętrznej zaoferowane zostaną funkcje administracyjne i rządowe. Wtedy będą mogli bezpośrednio wprowadzać niezbędne zmiany. W ten sposób stopniowa transformacja społeczeństwa dokona się bez zamętu i bolesnych skutków towarzyszących zwykle rewolucjom politycznym, jak na przykład rewolucji kulturalnej w Chinach i odpowiadającym jej wydarzeniom w Afryce i Południowej Ameryce.

Dalekosiężne zmiany przeprowadzone zostaną z jak najmniejszym uszkodzeniem istniejącej materii społecznej, a przy tym w sposób logiczny i uporządkowany, poprzez ustawodawstwo i powszechna ugodę. Zasada demokracji utrzyma się nadal i okaże się skuteczna, gdy będzie rzetelnie ukierunkowana na wspólne dobro. Uczestnictwo wszystkich warstw społecznych w konstruowaniu nowego porządku spowoduje, że zostaną poczynione szybko kroki niezbędne do jego urzeczywistnienia.

Narody świata zaczynaja uświadamiać sobie, że odczuwane przez nie pragnienie pełniejszego, lepszego życia, może spelnić się teraz, po raz pierwszy w historii, jeśli podejmą wysiłek konieczny do przezwyciężenia niemocy, która przytłaczała je przez stulecia. Wszędzie czyni się kroki w tym kierunku. Dla większości ludzi jest to czas kryzysu i niepewności, ale z pozornego chaosu wyłania się nowy układ, nowy sposób podejścia do życia, zawierający w sobie nasiona cywilizacji nowego wieku. Jej motywami przewodnimi będą współpraca i dzielenie się z innymi, tolerancja i dobra wola. Te zasady postepowania są już mocno zakorzenione w umysłach i sercach milionow ludzi i objawiać się będą z coraz większą siłą.

Ten czas próby powoli ustąpi miejsca zupełnej integracji. Ludzkość, ów uczeń świata, stoi na progu nowego postrzegania siebie samej i rzeczywistego celu swego istnienia, którym jest rozprowadzanie energii docierających do planety i przekazywanie ich w umięjetny sposób królestwom przyrody. Czyniąc to człowiek staje się współpracownikiem źrodła wszelkiego przejawienia, które nazywamy Bogiem.

Pewnego dnia człowiek przez akt woli powoła do istnienia skupisko sił i form, przez które przejawić się może jego wyższa inteligencja. Te narzędzia i maszyny zdejmą z człowieka ciężar produkcji wytworów niezbędnych w życiu społeczności, dając mu przez to swobodę głębszego zbadania własnej, wewnetrznej natury i potencjału, który przeznaczone mu jest rozwinąć. W ten sposób człowiek dojdzie do rozpoznania siebie jako boskiej istoty, którą jest. Jest rzeczą niewątpliwą, że pojawi się sprzeciw ze strony bardziej uprzywilejowanych członków społeczeństwa, którzy w nieuniknionych zmianach dostrzegą utratę swego tradycyjnego statusu i władzy. Jednak potrzeba zmian stanie się tak przytłaczająco oczywista, że stwierdzą oni swą wzrastająca bezsilność wobec tego naporu. Obecne podziały społeczne musza zniknać na rzecz jedności ludzkości.

Niewiarygodnie potężne miedzynarodowe instytucje bankowe i finansowe, jako jedne z ostatnich pogodzą się z faktem, że konieczna jest całkowita zmiana światowego porządku finansowo-ekonomicznego. Aby sprostać temu zadaniu Hierarchia poczyniła już plany, które gotowe są do wprowadzenia w życie. Obejmują one przebudowę światowego porządku finansowo-ekonomicznego. Z Hierarchią współpracuje grupa wtajemniczonych wysokiego stopnia o wielkim doświadczeniu i osiągnieciach, którzy sami są ekonomistami, przemysłowcami i ekspertami w dziedzinie finansów. Wypracowli oni serie projektów alternatywnych, skorelowanych ze soba planow, które rozwiąża problemy redystrybucji, leżące u podstaw obecnego kryzysu światowego. Kiedy tylko potrzeba taka zostanie dostrzeżona i uznana, zostaną one szybko wprowadzone w życie. Poprzez nacisk świadomej już opinii publicznej zostanie wymuszona akceptacja  na zjednoczonych narodach świata  Wołanie o pomoc i sprawiedliwość ze strony biednych i głodujących narodów będzie zbyt donośne i zbyt dramatyczne, by je zignorować. Wtedy gotowa będzie dla Chrystusa scena, by ujawnił swoją obecność i poprowadził rodzaj ludzki ku doświadczeniu Wodnika.

Niektórym wszystko to wydawać się może nieznośnie wizjonerskie i nierealistyczne, ale za tymi z nas, których zadaniem jest pierwsza, przygotowawcza próba zbliżenia się do szerokiego ogółu, pojdą inni, dysponujący specjalistyczną wiedzą i wyszkoleniem organizacyjno-administracyjnym w zakresie finansów, ekonomiki, przemyslu i nauki. Wkrótce znajdą się oni na wysokich stanowiskach, demokratycznie wybrani dzięki swej bezspornej mądrości i bezinteresownej trosce o dobro ogółu. Działając z tej pozycji zbudują oni ramy struktur społecznych nowego wieku.

W ciągu następnego roku lub dwóch lat da się zauważyc wzrost tej siły i skuteczności jej działania w świecie. Niektórym czołowym członkom grupy zaoferowane zostaną funkcje administracyjne i rządowe. Wtedy będą mogli bezpośrednio wprowadzać niezbędne zmiany. W ten sposób stopniowa transformacja społeczeństwa dokona się bez zametu i bolesnych

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org