Duchowa Hierarchia - SHARE International POLAND

SHARE International (polish edition)
Przejdź do treści

Duchowa Hierarchia

Duchowa Hierarchia
Mistrzowie,  tworzący Hierarchię Duchową, są strażnikami bożego Planu na naszej  planecie. Pracują w ukryciu poprzez swoich uczniów we wszystkich sferach  ludzkiego działania, inspirując w ten sposób największe osiągnięcia  człowieka w historii ludzkości. Mistrzowie prowadzą i uczą, ale to  ludzkość sama, odpowiadając z własnej nieprzymuszonej woli, tworzy nowe  cywilizacje.
Główną  rolą Hierarchii jest rozwijanie samoświadomości we wszystkich istotach i  świadomości w niższych królestwach przyrody. Bycie wzorem dla ludzkości  i przekazywanie woli logosu planetarnego. Mistrzowie przygotowują swych  uczniów do wtajemniczenia i zapewniają im dziedzinę, w której mają  służyć. Chronią nas też od nadmiaru inwolucyjnych sił kosmicznych.
Przez   cały czas przekazują światu różnorodne energie. Są strażnikami tych  energii. Przez naukowe ich  zastosowanie powodują zmiany w ewolucji  świata. Reagujemy na nie dobrze lub żle, a  nasze cywilizacje i nasze  życie są pod każdym względem wynikiem tej reakcji.  Energie te czynią  nas tym, czym jesteśmy. Kreują nowy świat, kształtują epokę  Wodnika. Obecnie pojmujemy je intuicyjnie. Nasze reakcje wskazują na to,   że znajdujemy się na drodze ku strukturom nowej cywilizacji, która   ukaże nadchodzaca epoka i którą właśnie budujemy.
Zawsze  gdy ludzkość zbliża się do wielkiego przełomu, Duchowa Hierarchia  wysyła nauczyciela, aby wskazał jej drogę. Kriszna, Budda i Maitreja to  tylko jedni z wielu wielkich duchowych wysłanników. Obecnie, w tych  ciężkich czasach, po raz pierwszy od niezliczonych tysiącleci mistrzowie  powracają na Ziemię wraz z "mistrzem wszystkich mistrzów", głową  Duchowej Hierarchii, Maitreją. Odpowiedzią ludzkości na te niezwykłej  miary pomoc będzie stworzenie nowej cywilizacji.


Copyright (c) SHARE International Polska | kontakt@sharepl.org
Wróć do spisu treści