MAITREJA - SHARE International POLAND

SHARE International (polish edition)
Przejdź do treści

MAITREJA

Maitreja

Nauczyciel Ludzkości Maitreja
Wyznawcy wszystkich religii świata oczekują Go od wieków. Chrześcijanie znają  Go  jako Chrystusa i liczą na Jego rychły powrót. Żydzi czekają na Mesjasza, hindusi na powrót Kriszny, buddyści na Budde Maitreję, a muzułmanie mają nadzieję na powrót Imama Mahdi. Imiona są różne, wielu ludzi wierzy jednak, że chodzi tu o jedną i tę samą osobe: Nauczyciela Ludzkości Maitreję.
Powody powrotu Maitrei
Maitreja woli, żeby uważano Go za nauczyciela, ponieważ nie wrócił na Ziemię jako przywódca religijny, czy też aby tworzyć nową religię, lecz jako nauczyciel i przewodnik wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność wyznaniową. W tym wielkim kryzysie politycznym, gospodarczym i społecznym, w jakim się obecnie znajdujemy, Maitreja będzie inspirował ludzkość do zrozumienia, że stanowi jedna światową rodzinę, oraz do budowania cywilizacji opartej na dzieleniu się, sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz ogólnoświatowej współpracy. Wezwie On do zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz milionów ludzi, którzy każdego roku umierają z głodu - w świecie dobrobytu.
Doprowadzenie do podstawowych zmian społecznych
Intencją Maitrei jest doprowadzenie do podstawowych zmian w hierarchii piorytetów społecznych, tak aby właściwe wyzywienie, warunki mieszkaniowe, ubranie, wykształcenie i opieka medyczna stały się uniwersalnymi prawami człowieka. Dzięki inspiracji Maitrei ludzkość sama dokona koniecznych zmian i stworzy zdrowszy i sprawiedliwszy świat.
Stopniowe ukazywanie się

Informacje  o przybyciu Maitrei pojawiły się w ostatnich latach głównie dzięki  Benjaminowi Creme, brytyjskiemu malarzowi i autorowi, który już od 1974  roku mówi i pisze o tym wydarzeniu. Według Creme'a w lipcu 1977 roku  Maitreja opuścił swoją stałą siedzibę w Himalajach i osiedlił się w  indyjsko-pakistańskiej wspólnocie w Londynie. Mieszka tam i pracuje jako  pozornie zwykły człowiek; Jego prawdziwa tożsamosc znana jest  stosunkowo nielicznym. Nie chcąc naruszać wolnej woli ludzkości, pojawia  się na forum publicznym stopniowo.
Maitreja jest człowiekiem naszych czasów i zajmuje się problemami dnia dzisiejszego.
Od  1977 roku działa na wielu płaszczyznach, przygotowując ludzkość na  swoją fizyczną obecność. Działając zza kulis, stymulował swą niezwykłą  energią dramatyczne zmiany, takie jak, między innymi, upadek komunizmu w  Związku Radzieckim, koniec apartheidu w Południowej Afryce, zbliżenie  między Wschodem a Zachodem, przybierający na sile głos społeczeństw i  skupienie szczególnej uwagi świata na ochronie środowiska naturalnego.
Spotkał  się także osobiście z grupami dziennikarzy i wpływowymi osobistościami w  różnych dziedzinach życia publicznego, aby poinformować ich o tym,  jakie widzi rozwiązania najpilniejszych obecnie problemów, a także o  roli, jaką mogliby odegrać w przyszłości.
Od 1988 roku Maitreja pojawiał  się w cudowny sposób na całym świecie, przede wszystkim na  zgromadzeniach religijnych ludzi wszelkich wyznań, którym przedstawiał w  prostych i zrozumiałych slowach wielkie prawa duchowe kierujące naszym  życiem. Ponadto poprzez rosnącą liczbę znaków pojawiających się na całym  świecie i zjawisk duchowych, o których wielokrotnie informowano w  ośrodkach masowego przekazu, poruszył serca milionów ludzi,  przygotowując ich na swój bliski powrót.
  
Zdjęcie: Cudowne pojawienie się Maitreyi w Nairobi, Kenia, w 1988 roku.

Podsumowując perspektywę historyczną:

Pojawienie się Światowego Nauczyciela - w skrócie
1982, 14 maja: Benjamin Creme ujawnił na wypełnionej po brzegi konferencji prasowej w Los Angeles, że Maitreya żyje w azjatyckiej społeczności Londynu, i rzucił wyzwanie mediom, aby zaprosiły Maitreyę do ujawnienia się.  Media nie odpowiedziały.

1987, sierpień: Creme ogłosił: "W ciągu najbliższych trzech lub czterech miesięcy Maitreja będzie intensywnie pracował, aby doprowadzić do przełomu w stosunkach międzynarodowych". Niecały miesiąc później przełom nastąpił, podczas spotkań politycznych pomiędzy Amerykanami i Sowietami, po których w grudniu nastąpiło porozumienie w sprawie zbrojeń, o którym nikt nie myślał, że jest możliwe.

1988, 11 czerwca: Maitreya pojawił się w cudowny sposób, "znienacka", na spotkaniu modlitewnym/uzdrawiającym pod gołym niebem w Nairobi, w Kenii. Sfotografowano Go przemawiającego (w ich własnym języku) do tysięcy ludzi, którzy natychmiast rozpoznali Go jako Chrystusa.  Historia i zdjęcia były relacjonowane przez największe media, w tym CNN.  Podobne wydarzenia były obserwowane przez duże grupy wszystkich wyznań religijnych na całym świecie.  W tym samym czasie, źródła wody zostały naładowane przez Maitreję w najbliższej okolicy.  Te cudowne lecznicze wody zostały do tej pory odkryte w Meksyku, Indiach i Niemczech.  W sumie zostanie odnalezionych 777 źródeł wody.  Maitreja i jego grupy Nauczycieli nadal ukazują się ludziom na wiele różnych sposobów.

1988-1993: Poprzez bliskiego współpracownika Maitrei w społeczności azjatyckiej w Londynie, Share International otrzymało serię artykułów przedstawiających nauki Maitrei.  Nauki te, wysyłane do światowych mediów jako nowe wydania, zwracały uwagę na rozwój, który zgodnie z Prawem Przyczyny i Skutku, Maitreja przewidział, że będzie miał miejsce.  Zewnętrzne wydarzenia zademonstrowały jego wnikliwość.  Już w 1988 roku przewidział on uwolnienie Nelsona Mandeli i proces odprężenia w Afryce Południowej.

Stwierdził on, że rządy wszędzie będą musiały ustąpić przed "głosem ludu", a stwierdzenie to znalazło swój najbardziej imponujący dowód w Europie Wschodniej i upadku Związku Radzieckiego.  Już w czerwcu 1988 roku Maitreya ogłosił, że "światowy krach giełdowy rozpocznie się w Japonii".  W 1989 roku japońska giełda straciła 40 procent swojej wartości, a w kolejnych latach kryzys rozprzestrzenił się na Europę Wschodnią, azjatyckie "tygrysie gospodarki", Rosję i Argentynę.  W 2008 r. załamanie finansowe mocno uderzyło w USA i wkrótce miało dalsze reperkusje na całym świecie.

Od 1988 roku: Na całym świecie zaczęto donosić o coraz większej liczbie cudów, manifestowanych przez Maitreyę i jego grupę jako znak jego pojawienia się.  Należały do nich: płaczące i krwawiące posągi i ikony Madonny i Jezusa; "krzyże światła" w oknach; uzdrawiająca woda; święty tekst w owocach; ogólnoświatowe hinduskie posągi pijące mleko; wzory świetlne na budynkach; spotkania z "aniołami".

1990, 21-22 kwietnia: Maitreya zorganizował weekendową konferencję w Londynie dla około 200 światowych przywódców lub ich wysłanników z dziedziny rządu, biznesu, nauki, religii i dziennikarstwa.  Wielu z nich zobowiązało się do współpracy, aby pomóc w realizacji priorytetów Maitrei.

2001: Maitreja w cudowny sposób zamanifestował Swój "odcisk dłoni" na lustrze w łazience w Barcelonie, Hiszpania, w sierpniu 2001 roku.  Po raz pierwszy opublikowany w magazynie Share International w październiku 2001 roku, "ręka" jest środkiem przywoływania uzdrawiających energii i pomocy Maitrei.  On mówi: "Moja pomoc jest twoja, musisz tylko poprosić".

Co dalej?

Znak 'gwiazdy': 12 grudnia 2008 roku, Benjamin Creme ogłosił, że wkrótce pojawi się duża brylantowa "gwiezdna lumina", widoczna w nocy i w dzień wokół słowa, zwiastująca pierwszy wywiad telewizyjny Maitrei.  Od stycznia 2009 roku, rosnąca liczba obserwacji "gwiazdy" jest opisywana w magazynie Share International, na stronie YouTube i w mediach.

Wywiady telewizyjne Maitrei: W styczniu 2010 roku Benjamin Creme ogłosił, że odbył się pierwszy wywiad Maitrei w amerykańskiej sieci telewizyjnej. obecnie udzielił on serii wywiadów w amerykańskiej, meksykańskiej i brazylijskiej telewizji, a wkrótce będzie udzielał wywiadów w telewizji w Japonii, Europie i na całym świecie.  W ten sposób stopniowo daje On znać o swoich troskach i daje swoje rozwiązania problemów świata.
Benjamin Creme wyjaśnia: "Kiedy pojawi się Maitreja, na początku nie będzie używał imienia Maitreja. pojawi się najpierw w amerykańskiej telewizji, a potem w Japonii i na całym świecie. stanie się znany ze Swojej analizy potrzeb świata.  Szukajcie człowieka, który wzywa do sprawiedliwości dla całego świata, do wolności dla całego świata. Kiedy wystarczająco dużo ludzi odpowie na to, co On ma do powiedzenia, Maitreja zostanie poproszony o przemówienie do całego świata."

Dzień Deklaracji: Maitreja będzie widziany w telewizji na całym świecie poprzez połączone sieci satelitarne. mentalnie "przyćmi" całą ludzkość jednocześnie i każdy (powyżej 14 roku życia) usłyszy Jego słowa wewnętrznie, telepatycznie, w swoim własnym języku.  Nastąpią tysiące cudownych uzdrowień.  Maitreja nakreśli przyszłe życie ludzkości i zaapeluje o sprawiedliwość, o dzielenie się jako jedyną drogę do sprawiedliwości, a tym samym do pokoju na naszym świecie.  Nasza odpowiedź na to wydarzenie określi całą przyszłość naszego świata.  Maitreya już powiedział: "Moje serce mówi mi twoją odpowiedź, twój wybór, i jest szczęśliwe".

Copyright (c) SHARE International Polska | kontakt@sharepl.org
Wróć do spisu treści