Nauczyciel Ludzkosci Maitreja - SHARE International POLAND

SHARE International (polish edition)
Przejdź do treści

Nauczyciel Ludzkosci Maitreja

Maitreja

Nauczyciel Ludzkości Maitreja
  
Krótki przegląd zasadniczego przesłania Share International dla osób, które odwiedzają stronę po raz pierwszy - informacje o pojawieniu się Maitrei, Światowego Nauczyciela i Jego przesłanie nadziei na przyszłość.

Wszystkie główne religie świata oczekują kolejnego objawienia, które zostanie przekazane przez przyszłego Nauczyciela. Chrześcijanie mają nadzieję na powrót Chrystusa, buddyści oczekują nadejścia kolejnego Buddy (Pana Maitrei), podczas gdy niektórzy muzułmanie oczekują Imama Mahdiego, hinduiści reinkarnacji Kryszny, a Żydzi Mesjasza.

Studenci tradycji ezoterycznej znają te różne imiona dla tej samej osoby - Maitreya, Nauczyciela Świata - i oczekują jego rychłego powrotu teraz, na czele swojej grupy Mistrzów Mądrości. Są to ludzie tacy jak my, którzy byli przed nami w ewolucji i którzy zawsze prowadzili i inspirowali ludzkość zza kulis.

Woląc być znanym po prostu jako Nauczyciel, Maitreya nie przybył jako przywódca religijny, ale jako edukator w najszerszym tego słowa znaczeniu - wskazując drogę wyjścia z najbardziej krytycznych problemów ludzkości.

W czasach wielkiego kryzysu politycznego, ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, Maitreya zainspiruje ludzkość do postrzegania siebie jako jednej rodziny i stworzenia cywilizacji opartej na dzieleniu się, sprawiedliwości ekonomicznej i społecznej oraz globalnej współpracy.
Nauki i priorytety Maitrei

Troski społeczne Maitrei znajdują odzwierciedlenie na jego liście priorytetów: wystarcząjace zaopatrzenie w odpowiednią żywność, odpowiednie mieszkania dla wszystkich, opieka zdrowotna i edukacja jako prawa uniwersalne. Będzie opowiadał się za tym, że priorytetem numer jeden po zakończeniu głodu milionów będzie ochrona środowiska. Jego przesłanie społeczne można streścić w kilku słowach: Dziel się i ratuj świat”. Maitreya wie, że przyjmiemy jego przesłanie i że jesteśmy u progu ery pokoju i dobrej woli.

Wystąpienia Maitrei

W ostatnich latach informacje o pojawieniu się Maitrei pochodziły głównie od Benjamina Creme, brytyjskiego artysty i autora, który mówił i pisał o tym wydarzeniu od połowy lat siedemdziesiątych aż do swojej śmierci w 2016 roku. Według Creme'a, Maitreya zstąpił w lipcu 1977 roku ze swojego starożytnego odosobnienia w Himalajach i zamieszkał w indyjsko-pakistańskiej społeczności w Londynie. Mieszkał tam i pracował jako pozornie zwykły człowiek, a jego prawdziwy status był znany stosunkowo nielicznym. Maitreya stopniowo wyłania się na widok publiczny, aby nie naruszać wolnej woli ludzkości.

Jako współczesny człowiek zainteresowany dzisiejszymi problemami, Maitreya pracował na wielu poziomach od 1977 roku, aby przygotować ludzkość na swoją zewnętrzną obecność. Zza kulis, wylew jego niezwykłej energii był bodźcem do dramatycznych i pozytywnych zmian na wielu frontach, w tym upadku komunizmu w Związku Radzieckim, końca apartheidu w Afryce Południowej, zbliżenia między Wschodem a Zachodem, rosnącej siły głosu ludzi w wielu krajach i ogólnoświatowego skupienia się na ochronie środowiska.

Pojawienia się Maitrei

W 1988 roku Maitreya zaczął pojawiać się, zarówno osobiście, jak i w snach, znanym przywódcom w różnych krajach i wielu zwykłym obywatelom.

Maitreya ukazał się w Nairobi, w Kenii, 11 czerwca 1988 r.

11 czerwca 1988 r. pojawił się "znienacka" przed 6000 osób na spotkaniu modlitewnym i uzdrawiającym pod gołym niebem w Nairobi w Kenii, gdzie został natychmiast rozpoznany jako Chrystus. Wydarzenie to, wraz ze zdjęciami, zostało zrelacjonowane w Kenya Times, a następnie podchwycone przez media na całym świecie.

Po tym wydarzeniu, aż do 2001 roku, Maitreya regularnie pojawiał się przed zgromadzeniami ortodoksyjnych grup religijnych na całym świecie. Zwracał się do nich krótko w ich własnym języku i był rozpoznawany przez większość obecnych jako ich oczekiwany Nauczyciel. Stworzył również uzdrawiające źródła wody w pobliżu tych wystąpień. Uzdrawiające wody w Meksyku, Niemczech i Indiach przyciągnęły miliony odwiedzających.

W dniach 21-22 kwietnia 1990 r. Maitreya zorganizował weekendową konferencję w Londynie dla około 200 światowych przywódców lub ich wysłanników z dziedziny rządu, biznesu, nauki, religii i dziennikarstwa. Wielu z nich zobowiązało się do współpracy, aby pomóc w realizacji jego priorytetów.

Cuda

W czerwcu 1988 roku współpracownik Maitrei wskazał, że oznaki obecności Maitrei na świecie będą się nasilać. "Ma zamiar zalać świat takimi wydarzeniami, że umysł nigdy nie będzie w stanie tego pojąć".

Wkrótce potem rozpoczął się stały strumień niewyjaśnionych zjawisk - i trwa do dziś: płaczące i krwawiące posągi Madonny i Jezusa, uzdrawiające krzyże światła i źródła wody, boskie przesłania zapisane w owocach i warzywach, brązowe i kamienne święte posągi, które wydają się pić mleko, oraz niezwykłe wzory świetlne na budynkach i chodnikach. Najnowszym z tych wydarzeń jest pojawienie się dużej, błyszczącej "gwiazdy" - widocznej zarówno w dzień, jak i w nocy na całym świecie. Poprzez takie znaki i manifestacje, obecnie szeroko relacjonowane w mediach, Maitreya poruszył serca milionów ludzi, przygotowując ich na swoje publiczne pojawienie się. Te "cuda" wzmacniają również wiarę ludzi i dają im poczucie nadziei i oczekiwania na przyszłość.
Prognozy Maitrei

W latach 1988-1993 współpracownik Maitrei prowadził regularne spotkania informacyjne z dwoma londyńskimi dziennikarzami, przekazując nauki Maitrei i prognozy dotyczące wydarzeń na świecie. Informacje te były udostępniane światowej prasie, a także publikowane w magazynie Share International. Maitreya przewidział dramatyczne i nieoczekiwane wydarzenia międzynarodowe na tygodnie, miesiące lub lata przed ich wystąpieniem.
"Działając zgodnie z Prawem Przyczyny i Skutku możemy rozwiązać obecne kryzysy społeczne, polityczne, gospodarcze i środowiskowe".

Przewidział uwolnienie Nelsona Mandeli i proces odprężenia w RPA. Stwierdził, że rządy wszędzie będą musiały ustąpić miejsca "głosowi ludzi", co znalazło swój najbardziej imponujący dowód w Europie Wschodniej i upadku Związku Radzieckiego. Już w czerwcu 1988 roku Maitreya ogłosił, że światowy krach giełdowy rozpocznie się w Japonii. W 1989 roku japoński rynek akcji stracił 40% swojej wartości, a w kolejnych latach kryzys rozprzestrzenił się na Europę Wschodnią, azjatyckie "gospodarki tygrysów", Rosję i Argentynę. Załamanie finansowe mocno dotknęło Stany Zjednoczone w 2008 roku i nadal ma reperkusje na całym świecie.

Prognozy te zostały podane przede wszystkim w celu wyjaśnienia jednego z najważniejszych praw duchowych rządzących naszym życiem: Prawa Przyczyny i Skutku, znanego również jako Prawo Karmy. Maitreya mówi, że poprzez zrozumienie i pracę w ramach tego prawa możemy rozwiązać obecne kryzysy społeczne, polityczne, gospodarcze i środowiskowe.

Przesłania Maitrei

Między wrześniem 1977 roku a czerwcem 1982 roku brytyjski pisarz i wykładowca Benjamin Creme otrzymał serię 140 przesłań od Maitrei, Nauczyciela Świata. Zostały one przekazane podczas publicznych wykładów Creme'a w Londynie poprzez proces mentalnego przyćmienia lub duchowej telepatii, która nie jest związana z mediumizmem lub channelingiem.

Poprzez te komunikaty Maitreya sugeruje działania, które należy podjąć, aby nastąpiły potrzebne zmiany gospodarcze i społeczne. Zachęca ludzkość do odbudowy świata w oparciu o zasady braterstwa, dzielenia się i miłości. Daje również wskazówki, jak go rozpoznać i wzywa ludzi do ujawnienia faktu jego obecności.
Otwarta praca Maitrei

Od stycznia 2009 roku błyskotliwe "gwiezdne światło" było widziane przez tysiące ludzi na całym świecie i opisywane w magazynie Share International, na stronach YouTube i w mediach głównego nurtu. Benjamin Creme poinformował, że "gwiazda" zwiastuje pojawienie się Maitrei w pracy publicznej i że będzie pojawiać się na niebie aż do Dnia Deklaracji.

Podczas publicznego wykładu w Londynie 14 stycznia 2010 roku, Benjamin Creme ogłosił, że Maitreya udzielił niedawno swojego pierwszego wywiadu telewizyjnego w jednej z głównych amerykańskich sieci, inaugurując tym samym swoją publiczną działalność. Do końca 2010 roku Maitreya udzielił ponad dwa tuziny takich wywiadów. Przedstawiany nie jako Maitreya, ale jako pozornie zwykły człowiek, kontynuuje w tych wywiadach proponowanie praktycznych rozwiązań naszych palących globalnych problemów. Stanie się znany ze swojej wnikliwej analizy potrzeb świata i wezwania do sprawiedliwości i wolności dla wszystkich.

   Uwaga: Share International nie podaje dalszych szczegółów na temat tych wywiadów - daty, godziny, sieci itp. - z następującego powodu: bardzo ważne jest, aby każdy miał możliwość odpowiedzieć Maitrei, ponieważ chce dla świata tego, co on popiera - dzielenia się, sprawiedliwości i pokoju - a nie dlatego, że uważa, że może on być Nauczycielem Świata.


  
Zdjęcie: Cudowne pojawienie się Maitreyi w Nairobi, Kenia, w 1988 roku.

Dzień deklaracji

W najwcześniejszym możliwym momencie Maitreja ujawni swoją prawdziwą tożsamość. Poprzez rosnącą publiczną reakcję na jego obecność i idee, zostanie zaproszony do przemówienia do całego świata. W Dniu Deklaracji Maitreya będzie widoczny w telewizji na całym świecie za pośrednictwem połączonych sieci satelitarnych. Mentalnie
"przyćmi" całą ludzkość jednocześnie i każdy (powyżej 14 roku życia) usłyszy Jego słowa wewnętrznie, telepatycznie, w swoim własnym języku. Nawet ci, którzy nie oglądają Maitreyi w telewizji, będą mieli to doświadczenie. Jego energia miłości wejdzie do serc wszystkich, pobudzając ludzkość do ratowania świata. W tym samym czasie na całym świecie będą miały miejsce setki tysięcy spontanicznych uzdrowień. W ten sposób dowiemy się, że Maitreya jest naprawdę Światowym Nauczycielem dla całej ludzkości.

Maitreya nakreśli przyszłe życie ludzkości i zaapeluje o sprawiedliwość, o dzielenie się jako jedyną drogę do sprawiedliwości, a tym samym do pokoju na świecie. Odpowiedź ludzkości na to wydarzenie określi całą przyszłość świata. Maitreya już powiedział: "Moje serce mówi mi twoją odpowiedź, twój wybór, i cieszy się".

Copyright (c) SHARE International Polska | kontakt@sharepl.org
Wróć do spisu treści